کتاب‌شناسی اسپرانتو

مجله ی جوانان امروز

لغو مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۶

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۲ دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ 🛎 فاقد فهرست مطالب   در این شماره ، می بایست درس ۶۶ مدرسه ی اسپرانتو به چاپ می رسید . اما صفحه ی مدرسه ی اسپرانتو همراه برخی از…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۵

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۱ دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۵ ۲ . ترجمه‌ی خانم لیدا شادمهر از مجله ی esperanto زیر عنوان : کشف دندان آسیاب انسان های نخستین توضیح…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۴
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۴

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۴

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ حاوی : ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۴ 🛎 فاقد فهرست مطالب    

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۳
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۳

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۳

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۹ دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۳ 🛎 از این شماره تا دست کم پایان سال ۱۳۶۰ ، به گونه ای عجیب و غیر معمول در مجله…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱ ۲ . ترجمه‌ی آقای احمد رضا ممدوحی از مجله ی Kontakto

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۰

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۰ ۲ . ترجمه‌ی خانم فیروزه معطر از مجله ی Monato  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۹

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۵ دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۹ ۲ . ترجمه‌ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی El Popola Ĉinio

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۸

مجله ی جوانان امروز ش  ۷۷۴ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۸ ۲ . ترجمه‌ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی Monato    

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۷

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۳ دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۷ ۲ . ترجمه‌ی ی خانم گیتی احمدنیا از مجله ی ؟ ( احتمالا موناتو )  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: