کتاب‌شناسی اسپرانتو

گروه ۲ ( کتاب های اسپرانتو شمول )

کتاب اطلاعات عمومی / عنایت الله شکیباپور/ ۳ بار اسپرانتو
کتاب اطلاعات عمومی / عنایت الله شکیباپور/ ۳ بار اسپرانتو

کتاب اطلاعات عمومی / عنایت الله شکیباپور/ ۳ بار اسپرانتو

 

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب نامه پهلوانی/ کوشش برای آموزش اسپرانتو ادامه دارد .

امروز ۲۰ فروردین ، برابر است با زادروز جناب آقای فریدون جنیدی . 🌻 ایشان در یکی از کتاب های خود به نام « نامه پهلوانی » از زبان اسپرانتو و ادامه ی آموزش آن در جهان ، سخن می…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب حکمت تمدنی/ اسپرانتودانی هاشم یارشاطر

🌻 این مطلب هم زمان با امروز ، دوازدهم فروردین و در زادروز شادروان احسان یارشاطر ، ارائه می گردد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب فرهنگ عوام / اشاره ی احمد آرام به اسپرانتودانی شادروان امیر قلی امینی

  🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب حکمت ها و اسرار نماز / مقایسه ی اندیشه‌های زبانشناسانه پیامبر اسلام ، زامنهوف و کسروی .

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌟🌟🌷🌷🌷🌷🌷🌟🌟 ۲۰ اسفند = سالروز درگذشت آیت الله احمد اهتمام ( ۱۲۹۰ _ ۱۳۴۶ ) . 🌺 جالب است بدانیم که ایشان در یکی از کتاب های خود به نام حکمت ها و اسرار نماز ، از میان سه زبان…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب رجال وزارت امور خارجه / اسپرانتو دانی میرزا ابراهیم خان شعبانی

  نکته : 🌹در شماره ی ۵ مجله ی پیام سبزاندیشان در پنجمین قسمت از سلسله مقالات ۱۴ قسمتی تاریخ اسپرانتو ی ایران به قلم شیوای جناب آقای علی رضا دولتشاهی ، ابراهیم خان شعبانی معرفی و به همین کتاب…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: