کتاب‌شناسی اسپرانتو

ترجمه از اسپرانتو به فارسی

مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند
مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند

مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب اسپرانتو در چهل درس صد ساله شد .

صدمین سالگرد انتشار کتاب « اسپرانتو در چهل درس »   امروز اول فروردین سال ۱۴۰۰ خورشیدی است . دقیقاً صد سال پیش در چنین سالی یعنی در سال ۱۳۰۰ خورشیدی ، کتاب اسپرانتو در چهل درس در ۱۸۳ صفحه…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی کتاب ماه ادبیات و فلسفه / اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد .

  منبع  : وب سایت مجلات نور   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب اسپرانتو به روش مستقیم . مارچک / سعید بلوچی

🌷 ⬆️ این هم صفحاتی چند از کتاب اسپرانتو به روش مستقیم ، اثر استانو مارچک و ترجمه‌ی آقای سعید بلوچی . این صفحات فقط به عنوان نمونه ارائه شده اند و بدیهیست که به دلیل تازه منتشر شدن این…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

ترجمه ی کتاب اسپرانتو به روش مستقیم به چهار زبان فارسی ، کردی ، چینی و تاجیکی با مشارکت اسپرانتودانان ایرانی یا ساکن ایران

🔔 جالب است بدانیم که در ترجمه‌ی کتاب Esperanto per rekta metodo اثر استانو مارچک ،به چهار زبان فارسی ، کردی ، چینی و تاجیکی ، چهار اسپرانتودان ایرانی و یا ساکن در ایران نقش داشته اند .   فارسی…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

استانو مارچک و روش مستقیم آموزش زبان اسپرانتو

امروز پنجم ژانویه برابر است با زادروز استانو مارچک ، اسپرانتودان اهل اسلواکی . 📣 در مورد ایشان مقالاتی چند در برخی از شماره‌های مجله ی پیام سبزاندیشان منتشر شده است . نیز یکی از کتاب های آموزشی استانو ،…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب خردنامه ی زامنهوف / پروین ثروتیان

  🍒 این چند صفحه به عنوان نمونه و جهت آشنایی کلی با این کتاب ارائه گردید و به جهت رعایت حقوق پدیدآورندگان ، عرضه ی تمام صفحات مقدور نیست . 🌹 این کتاب را پیش تر اسکن نموده ام…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: