کتاب‌شناسی اسپرانتو

مجله ی کتاب ماه ادبیات و فلسفه / اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد .

مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره ۴۶ و ۴۷ . مرداد و شهریور ۱۳۸۰ . روی جلد . دقیقا در آخرین خط روی جلد ، نام مقاله « اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد » دیده می شود .

مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره ۴۶ و ۴۷ . مرداد و شهریور ۱۳۸۰ . صفحه ۸۲ . اولین صفحه از مقاله ی شش صفحه ای زیر عنوان « اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد » . مترجم : هومن عباسپور . مصاحبه شونده : امبرتو اکو . مصاحبه کنندگان : ایشتوان ارتل و فرانسوا لوژاکومو

مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره ۴۶ و ۴۷ . مرداد و شهریور ۱۳۸۰ . صفحه ۸۳ . دومین صفحه از مقاله ی شش صفحه ای زیر عنوان « اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد » . مترجم : هومن عباسپور . مصاحبه شونده : امبرتو اکو . مصاحبه کنندگان : ایشتوان ارتل و فرانسوا لوژاکومو

مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره ۴۶ و ۴۷ . مرداد و شهریور ۱۳۸۰ صفحه ۸۴ . سومین صفحه از مقاله ی شش صفحه ای زیر عنوان « اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد » . مترجم : هومن عباسپور . مصاحبه شونده : امبرتو اکو . مصاحبه کنندگان : ایشتوان ارتل و فرانسوا لوژاکومو

مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره ۴۶ و ۴۷ . مرداد و شهریور ۱۳۸۰ . صفحه ۸۵ . چهارمین صفحه از مقاله ی شش صفحه ای زیر عنوان « اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد » . مترجم : هومن عباسپور . مصاحبه شونده : امبرتو اکو . مصاحبه کنندگان : ایشتوان ارتل و فرانسوا لوژاکومو

مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره ۴۶ و ۴۷ . مرداد و شهریور ۱۳۸۰ . صفحه ۸۶ . پنجمین صفحه از مقاله ی شش صفحه ای زیر عنوان « اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد » . مترجم : هومن عباسپور . مصاحبه شونده : امبرتو اکو . مصاحبه کنندگان : ایشتوان ارتل و فرانسوا لوژاکومو

مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه . شماره ۴۶ و ۴۷ . مرداد و شهریور ۱۳۸۰ . صفحه ۸۷ . ششمین و آخرین صفحه از مقاله ی شش صفحه ای زیر عنوان « اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد » . مترجم : هومن عباسپور . مصاحبه شونده : امبرتو اکو . مصاحبه کنندگان : ایشتوان ارتل و فرانسوا لوژاکومو

یک سوال : آیا دوستان کسی می داند چرا کلمه ی Hongkongo به « پیوندگاه » ترجمه شده است ؟ اصطلاح هنگ کنگ زبان ها یعنی چه ؟ 🌷 پاسخ آقای رضا خیرخواه به این پرسش در گروه کتابشناسی اسپرانتو : هنگ کنگ (یکی از) بزرگترین فرودگاه (های) ترانزیتی جهان میباشد و از این جهت پیوندگاه شهرهای جهان.

 

منبع  : وب سایت مجلات نور

 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

 

جناب آقای هومن عباسپور . مترجم مقاله ی « اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد » . و نیز ترجمه‌ی اشعاری از زبان اسپرانتو و انتشار آن ها در نشریاتی مانند آینه اندیشه و کیهان فرهنگی

ایشتوان ارتل . یکی از دو مصاحبه کننده با شادروان امبرتو اکو

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 15 =