کتاب‌شناسی اسپرانتو

اسپرانتودانان خارجی

امبرتو اکو و زبان اسپرانتو

امروز پنجم ژانویه برابر است با زادروز امبرتو اکو ، اسپرانتودان ایتالیایی .   🔔 در مورد امبرتو اکو و اسپرانتودان بودن او ، در برخی از نشریات فارسی زبان مانند پیام سبزاندیشان ، کتاب هفته ، بخارا ، اعتماد…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

استانو مارچک و روش مستقیم آموزش زبان اسپرانتو

امروز پنجم ژانویه برابر است با زادروز استانو مارچک ، اسپرانتودان اهل اسلواکی . 📣 در مورد ایشان مقالاتی چند در برخی از شماره‌های مجله ی پیام سبزاندیشان منتشر شده است . نیز یکی از کتاب های آموزشی استانو ،…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

پرفسور همفری تونکین و سفر به ایران

امروز دوم دسامبر برابر است با زاد روز پرفسور همفری تونکین 🔔 بر اساس اطلاعات موجود در صفحه ی ۱۶ کتاب زبان دوم ، این اسپرانتودانان برجسته و رئیس اسبق انجمن جهانی اسپرانتو ، در تابستان ۱۳۵۷ به ایران سفر…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

تولستوی و زبان اسپرانتو

امروز ۲۰ نوامبر ، برابر است با  سالگرد درگذشت تولستوی . این اسپرانتودانان روسی جمله ای معروف درباره ی یادگیری خواندن و نوشتن زبان اسپرانتو در دو ساعت دارد که در برخی از منابع فارسی زبان بارها منتشر شده است…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: