کتاب‌شناسی اسپرانتو

اسپرانتودانان خارجی

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲

 مجله ی جوانان امروز ش ۷۵۸ دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۶۰ حاوی : ۱. ترجمه ای از مجلات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز ۲. مدرسه ی اسپرانتو. درس ۴۲    

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۳۸
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۳۸

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۳۸

 مجله ی جوانان امروز ش ۷۵۴ دوشنبه ۵ امرداد ۱۳۶۰ حاوی : ۱. ترجمه ی خانم فیروزه معطر از مجله ی موناتو درباره ی تلسکوپ ها ۲. تبلیغ هفته ی ۳۸ ۳. مدرسه ی اسپرانتو. درس ۳۸  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: