کتاب‌شناسی اسپرانتو

تولستوی و زبان اسپرانتو

امروز ۲۰ نوامبر ، برابر است با  سالگرد درگذشت تولستوی .

این اسپرانتودانان روسی جمله ای معروف درباره ی یادگیری خواندن و نوشتن زبان اسپرانتو در دو ساعت دارد که در برخی از منابع فارسی زبان بارها منتشر شده است .

در ضمن ایشان داستان قهوه سورات را  به زبان اسپرانتو ترجمه نموده است. و سپس احمد کسروی آن را به عربی . برگردانده است .

در زیر چند منبع که در آن به تولستوی و دیدگاهش درباره‌ی زبان اسپرانتو پرداخته است ، معرفی می گردد .

 

تولستوی . از نخستین کسانی که اسپرانتو را آموخت و ستود .

مجله ی جوانان امروز . ش ۷۸۰ . دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ . دیدگاه تولستوی درباره‌ی زبان اسپرانتو

مجله ی جوانان امروز . ش ۷۴۱ دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ . . دیدگاه تولستوی درباره‌ی زبان اسپرانتو

نظر تولستوی درباره زبان اسپرانتو منبع : مجله دنیای ورزش . شماره ۷۶۵. هشتم شهریور ۱۳۶۵ . بیستمین و آخرین قسمت از فرهنگ چند زبانه ورزشی

**********************************

کتاب پدیده ی اسپرانتو . ص ۱۸۸ . اولین صفحه از مطلبی چهار صفحه ای درباره ی تولستوی و اسپرانتو

کتاب پدیده ی اسپرانتو . ص ۱۸۸ . اولین صفحه از مطلبی چهار صفحه ای درباره ی تولستوی و اسپرانتو

کتاب پدیده ی اسپرانتو . ص ۱۸۹ . دومین صفحه از مطلبی چهار صفحه ای درباره ی تولستوی و اسپرانتو

کتاب پدیده ی اسپرانتو . ص ۱۸۹ . دومین صفحه از مطلبی چهار صفحه ای درباره ی تولستوی و اسپرانتو

کتاب پدیده ی اسپرانتو . ص ۱۹۰ . سومین صفحه از مطلبی چهار صفحه ای درباره ی تولستوی و اسپرانتو

کتاب پدیده ی اسپرانتو . ص ۱۹۰ . سومین صفحه از مطلبی چهار صفحه ای درباره ی تولستوی و اسپرانتو

کتاب پدیده ی اسپرانتو . ص ۱۹۱ . چهارمین و آخرین صفحه از مطلبی چهار صفحه ای درباره ی تولستوی و اسپرانتو

کتاب پدیده ی اسپرانتو . ص ۱۹۱ . چهارمین و آخرین صفحه از مطلبی چهار صفحه ای درباره ی تولستوی و اسپرانتو

 

*************************************

کتاب زبان دوم . ص ۱۰ .بند ۳ . دیدگاه تولستوی درباره‌ی زبان اسپرانتو

 

توضیح : دیدگاه تولستوی درباره‌ی زبان اسپرانتو در منابع و مقالات دیگری هم آمده است و این چند منبع فقط به عنوان نمونه عرضه شد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × سه =