کتاب‌شناسی اسپرانتو

نشریه

مجله ی نامه فرهنگستان . ش ۲۵ . بهار ۱۳۸۴ . ناامیدی وثوق الدوله از پیشرفت زبان اسپرانتو
مجله ی نامه فرهنگستان . ش ۲۵ . بهار ۱۳۸۴ . ناامیدی وثوق الدوله از پیشرفت زبان اسپرانتو

مجله ی نامه فرهنگستان . ش ۲۵ . بهار ۱۳۸۴ . ناامیدی وثوق الدوله از پیشرفت زبان اسپرانتو

  منبع : وب سایت مجلات نور .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی ارمغان / امرداد ۱۳۱۶ .نخست وزیر ایران ، وثوق الدوله ، امیدی به پیشرفت زبان اسپرانتو ندارد .

  امروز ۱۳ فروردین ، برابر است با زادروز شادروان حسن وثوق ملقب به وثوق الدوله . دو دوره نخست وزیر ایران . وزیر امور خارجه . رییس فرهنگستان زبان فارسی . و …… 🌲 جالب است بدانیم که ایشان…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی دانشمند . ش ۲۸۷ . شهریور ۱۳۶۶ .اسپرانتو زبان مشترک جهانی / ممدوحی

Revuo Daneŝmand _ Sciencisto _ en la persa sep 1987

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی دانستنیها . ش ۳۹ . ۱۵ اسفند ۵۹ . گزارش چهار صفحه ای مزدک جمشیدی پیرامون زبان اسپرانتو

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 ۴۱ سال گذشت . امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ، دقیقاً برابر است با چهل و یکمین سال انتشار مقاله ای چهار صفحه ای و رنگی در سی و نهمین شماره از مجله ی دانستنیها به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۹…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند
مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند

مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: