کتاب‌شناسی اسپرانتو

نشریه

مجله ی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا . ش ۲۰ . ذکر نامی از اسپرانتو در نقد کتاب شهر همچون چشم انداز

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عصر جدید . ش ۵۸ . اعلان کلاس آموزش رایگان زبان اسپرانتو توسط شادروان ابراهیم صدر

  عصر جدید ۵۸ ص ۸ . اعلان کلاس اس ابراهیم صدر

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عصر جدید . ش ۹۸ . کمک مالی اسپرانتودان ایرانی در واقعه ی آتش سوزی آمل

  عصر جدید ۹۸ ص ۵ . آتش سوزی و اسپرانتیست

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

روزنامه ی اقدام . ش ۷۲ . نود و نه سال پس از موافقت ایران با زبان اسپرانتو

  ۹۹ سال پیش در چنین روزی ، در پنجم شهریور ۱۳۰۱ خورشیدی ، روزنامه ی اقدام در شماره ی ۷۲ خود ، خبری مبنی بر موافقت ایران با زبان بین المللی اسپرانتو را منتشر نمود . ⬇️    …

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی کتاب ماه ادبیات و فلسفه / اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد .

  منبع  : وب سایت مجلات نور   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

روزنامه ی شاپرک. ۶ بار ذکر نام اسپرانتو در مقاله ای پیرامون امبرتو اکو

🌷 توضیح : مصاحبه ی این دو اسپرانتودان با امبرتو اکو در مجله ی  « کتاب ماه ادبیات و فلسفه » به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است که در نوشتار بعد معرفی و عرضه خواهد شد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: