کتاب‌شناسی اسپرانتو

مجله ی ارمغان / امرداد ۱۳۱۶ .نخست وزیر ایران ، وثوق الدوله ، امیدی به پیشرفت زبان اسپرانتو ندارد .

وثوق الدوله ، نخست وزیر ایران و رییس فرهنگستان زبان فارسی .

 

امروز ۱۳ فروردین ، برابر است با زادروز شادروان حسن وثوق ملقب به وثوق الدوله .

دو دوره نخست وزیر ایران .
وزیر امور خارجه .
رییس فرهنگستان زبان فارسی .
و ……

🌲 جالب است بدانیم که ایشان ، سال ها پس از نخست وزیری ، هنگامی که رییس فرهنگستان زبان فارسی ایران بود در خطابه ای ضمن اشاره به زبان اسپرانتو ، از پیشرفت آن ابراز نا امیدی می کند .

🌴 این مطلب در دست کم دو منبع زیر منعکس شده است .

۱ . مجله ی ارمغان . امرداد ۱۳۱۶ .
۲. مجله ی نامه فرهنگستان . بهار ۱۳۸۴ ( به نقل از ارمغان ۱۳۱۶ ) .

🌲تاریخ این خطابه یا سخنرانی وثوق الدوله ذکر نشده . اما چون ایشان از سال ۱۳۱۴ ، مدتی رئیس فرهنگستان فارسی بوده و با توجه به انتشار متن
سخنرانی اش در مجله ی ارمغان به تاریخ امرداد ۱۳۱۶ ، می توان نتیجه گرفت که سخنرانی مذکور در سال های ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۵ یا ماه های نخستین سال ۱۳۱۶ ایراد شده است .

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌟🌟🌟🌟🌻🌻🌻🌻

مجله ی ارمغان . امرداد ۱۳۱۶ . ص ۳۵۳ . 🌷 اولین صفحه از متن سخنرانی اسپرانتو شمول وثوق الدوله . 🌺 این صفحه ارتباطی به زبان اسپرانتو ندارد و فقط جهت درک بهتر موضوع ارائه می گردد .

مجله ی ارمغان . امرداد ۱۳۱۶ . ص ۳۵۶ . خط ۱۲. 🌷 چهارمین صفحه از متن سخنرانی اسپرانتو شمول وثوق الدوله . 🌺 اشاره ی وثوق الدوله به زبان اسپرانتو و ابراز نا امیدی وی از پیشرفت زبان اسپرانتو .

بریده ای از صفحه ی ۳۵۶ مجله ی ارمغان . امرداد ۱۳۱۶ . وثوق الدوله ، نخست وزیر ایران و رییس فرهنگستان زبان فارسی ، ضمن ابراز نا امیدی از پیشرفت زبان اسپرانتو ، معتقد است که این موضوع زبان بین المللی از دایره ی وهم و خیال تجاوز نکرده و خلاف طبیعت است !!!!! ؟؟؟؟

 

منبع : وب سایت مجلات نور

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 4 =