کتاب‌شناسی اسپرانتو

اسپرانتودانان ایران

مدرسه ی اسپرانتو. درس ۵۵
مدرسه ی اسپرانتو. درس ۵۵

مدرسه ی اسپرانتو. درس ۵۵

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲ آذر ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۵ ۲ . ترجمه‌ی ی خانم مینا پزشپور از مجله ی موناتو ۳. ترجمه‌ی خانم شیرین احمدنیا از مجله ی انسان…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ حاوی : ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴ ۲ . دو ترجمه از مجله ی موناتو به توسط سرکار خانم مینا پزشپور   ۰

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
استاد عارف آذری
استاد عارف آذری

استاد عارف آذری

امروز بیستم مهر ماه برابر است با سالگرد درگذشت شادروان عارف آذری . این اسپرانتودان کوشا ، پدیده آورنده ی فرهنگ جامع اسپرانتو به فارسی به سبک فرهنگ PIV می باشد . وی همچنین بعد از دکتر صاحب الزمانی دومین…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: