کتاب‌شناسی اسپرانتو

اسپرانتودانان ایران

کتاب مسی به رنگ شفق . کلاس اسپرانتو در زندان اوین

  مختصری پیرامون آقای کاظم بجنوردی .   🌹 بنیانگذار و رهبر حزب ملل اسلامی در راستای مبارزه مسلحانه با رژیم پیشین   🌻زندانی سیاسی پیش از انقلاب که با عفو شاه از اعدام رهایی یافت .   📚 فراگیری…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عصر جدید . ش ۵۸ . اعلان کلاس آموزش رایگان زبان اسپرانتو توسط شادروان ابراهیم صدر

  عصر جدید ۵۸ ص ۸ . اعلان کلاس اس ابراهیم صدر

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عصر جدید . ش ۹۸ . کمک مالی اسپرانتودان ایرانی در واقعه ی آتش سوزی آمل

  عصر جدید ۹۸ ص ۵ . آتش سوزی و اسپرانتیست

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

صد سالگی کتاب اسپرانتو ، تالیف شادروان سید شفیع طباطبایی

امروز واپسین روز از سال ۱۳۹۹ است . صد سال پیش در چنین روزهایی ، کتاب اسپرانتو اثر شادروان سید شفیع طباطبایی در ۶۴ صفحه در تبریز منتشر شد .   بر اساس اطلاعات موجود در برخی از کتابشناسی ها…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب ایرانی که من شناختم . روایت قنسول روس از یمن الدوله ، عاشق زبان اسپرانتو

  🌷 توضیح : امیدوارم در آینده بتوانیم اطلاعات بیشتری در مورد یمن الدوله حاکم طالش و میزان علاقه و تسلط او بر زبان اسپرانتو به دست آوریم . اگر دوستان اطلاعات بیشتری دارند لطفاً به اشتراک بگذارند . سپاسگزارم…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب خاطرات و سفرنامه بازیل نیکیتین / یمن الدوله ، حاکم تالش ؛ عاشق زبان اسپرانتو

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

بدیع الله صمیمی ، فرهنگ نویس اسپرانتو

امروز دوم دی ماه برابر است با زادروز شادروان بدیع الله صمیمی . 🌼 نماینده ی تخصصی انجمن جهانی اسپرانتو UEA در ایران در موضوع کتابداری 🌼 از بنیانگذاران یکی از انجمن های تخصصی اسپرانتو ( پیرامون یکی از آیین…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: