کتاب‌شناسی اسپرانتو

اسپرانتو از دیدگاه نام آوران

پله از اسپرانتو می گوید
پله از اسپرانتو می گوید

پله از اسپرانتو می گوید

به مناسبت امروز ، ۲۳ اکتبر ، زاد روز پله   منبع : مجله ی دنیای ورزش ش۷۶۵ شنبه : ۸ شهریور ۱۳۶۵ ص ۴۹ بیستمین و آخرین قسمت از فرهنگ چهار زبانه ی ورزشی  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۰

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۶ دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۶۰ حاوی :  مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۰ ویژه‌نامه ی دو صفحه ای رنگی پنجاهمین قسمت مدرسه ی اسپرانتو

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۷

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۳ دوشنبه ۶ مهر ۱۳۶۰ حاوی : ۱. ترجمه‌ی خانم گیتی احمدنیا از مطبوعات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز ۲ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۷  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۶
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۶

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۶

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۲ دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۶۰ حاوی : مدرسه ی اسپرانتو. درس ۴۶  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۳

مجله ی جوانان امروز ش ۷۵۹ دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۶۰ حاوی : ۱. دو ترجمه از مجلات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز ۲. مدرسه ی اسپرانتو. درس ۴۳

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲

 مجله ی جوانان امروز ش ۷۵۸ دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۶۰ حاوی : ۱. ترجمه ای از مجلات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز ۲. مدرسه ی اسپرانتو. درس ۴۲    

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۰
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۰

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۰

مجله ی جوانان امروز ش ۷۵۶ دوشنبه ۱۹ امرداد ۱۳۶۰ حاوی : ۱. سه ترجمه ی آقای ممدوحی از مجلات موناتو و انسان و فضا در صفحه ی دانش روز ۲. تبلیغ هفته ی ۴۰ ۳. مدرسه ی اسپرانتو. درس…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۳۹

مجله ی جوانان امروز ش ۷۵۵ دوشنبه ۱۲ امرداد ۱۳۶۰ حاوی : ۱. دو ترجمه ی آقای ممدوحی از مجله ی موناتو در صفحه ی دانش روز ۲. تبلیغ هفته ی ۳۹ ۳. مدرسه ی اسپرانتو. درس ۳۹

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: