کتاب‌شناسی اسپرانتو

اسپرانتو از دیدگاه نام آوران

کتاب نامه پهلوانی/ کوشش برای آموزش اسپرانتو ادامه دارد .

امروز ۲۰ فروردین ، برابر است با زادروز جناب آقای فریدون جنیدی . 🌻 ایشان در یکی از کتاب های خود به نام « نامه پهلوانی » از زبان اسپرانتو و ادامه ی آموزش آن در جهان ، سخن می…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مجله ی نامه فرهنگستان . ش ۲۵ . بهار ۱۳۸۴ . ناامیدی وثوق الدوله از پیشرفت زبان اسپرانتو
مجله ی نامه فرهنگستان . ش ۲۵ . بهار ۱۳۸۴ . ناامیدی وثوق الدوله از پیشرفت زبان اسپرانتو

مجله ی نامه فرهنگستان . ش ۲۵ . بهار ۱۳۸۴ . ناامیدی وثوق الدوله از پیشرفت زبان اسپرانتو

  منبع : وب سایت مجلات نور .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی ارمغان / امرداد ۱۳۱۶ .نخست وزیر ایران ، وثوق الدوله ، امیدی به پیشرفت زبان اسپرانتو ندارد .

  امروز ۱۳ فروردین ، برابر است با زادروز شادروان حسن وثوق ملقب به وثوق الدوله . دو دوره نخست وزیر ایران . وزیر امور خارجه . رییس فرهنگستان زبان فارسی . و …… 🌲 جالب است بدانیم که ایشان…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب فرهنگ عوام / اشاره ی احمد آرام به اسپرانتودانی شادروان امیر قلی امینی

  🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب حکمت ها و اسرار نماز / مقایسه ی اندیشه‌های زبانشناسانه پیامبر اسلام ، زامنهوف و کسروی .

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌟🌟🌷🌷🌷🌷🌷🌟🌟 ۲۰ اسفند = سالروز درگذشت آیت الله احمد اهتمام ( ۱۲۹۰ _ ۱۳۴۶ ) . 🌺 جالب است بدانیم که ایشان در یکی از کتاب های خود به نام حکمت ها و اسرار نماز ، از میان سه زبان…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی دانشمند . ش ۲۸۷ . شهریور ۱۳۶۶ .اسپرانتو زبان مشترک جهانی / ممدوحی

Revuo Daneŝmand _ Sciencisto _ en la persa sep 1987

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی دانستنیها . ش ۳۹ . ۱۵ اسفند ۵۹ . گزارش چهار صفحه ای مزدک جمشیدی پیرامون زبان اسپرانتو

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 ۴۱ سال گذشت . امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ، دقیقاً برابر است با چهل و یکمین سال انتشار مقاله ای چهار صفحه ای و رنگی در سی و نهمین شماره از مجله ی دانستنیها به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۹…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی ارمغان . آذر ۱۳۳۸ . برقعی : زبان فارسی اسپرانتوی زبانهاست

  منبع : وب سایت مجلات نور   🍒 این مطلب هم زمان با امروز ۲۳ دی ماه برابر با زادروز شادروان آیت الله علی اکبر برقعی قمی منتشر می گردد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: