کتاب‌شناسی اسپرانتو

کتاب آموزشی

کتاب پدیده ی اسپرانتو . آولد/ممدوحی

نام کتاب : پدیده ی اسپرانتو نویسنده : اُلد ، ویلیام ( 2006 – 1924 ) اصل کتاب : La fenomeno Esperanto نویسنده و مترجم : ممدوحی . احمد رضا – متولد 1339 تاریخ انتشار : 1384 ( طبق صفحه…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کتاب اسپرانتو در ده درس
کتاب اسپرانتو در ده درس

کتاب اسپرانتو در ده درس

نام کتاب . اسپرانتو در ده درس نویسنده . ویلیام آولد مترجم . محمد رضا ترابی تاریخ انتشار . ۱۳۹۶ نوبت چاپ . چهارم تعداد صفحات . ۲۸ حروف‌چینی و ویرایش : عباس باغستانی ناشر : سبز اندیشان Esperanto en…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: