کتاب‌شناسی اسپرانتو

کتاب اطلاعات عمومی / عنایت الله شکیباپور/ ۳ بار اسپرانتو

کتاب اطلاعات عمومی یا دایره المعارف اجتماعی . عنایت الله شکیباپور . ۱۳۴۷ . 📚 روی جلد .

کتاب اطلاعات عمومی یا دایره المعارف اجتماعی . عنایت الله شکیباپور . ۱۳۴۷ . 📚 شناسنامه .

کتاب اطلاعات عمومی یا دایره المعارف اجتماعی . عنایت الله شکیباپور . ۱۳۴۷ . 📚 ص ۲۳ . اشاره به اسپرانتودانی شادروان احمد کسروی .

بریده ای از صفحه ی ۲۳ کتاب اطلاعات عمومی عنایت الله شکیباپور که در آن به اسپرانتودانی شادروان احمد کسروی اشارتی رفته است

کتاب اطلاعات عمومی یا دایره المعارف اجتماعی . عنایت الله شکیباپور . ۱۳۴۷ . 📚 ص ۸۱ . واژه های وارد شده از زبان های خارجی به زبان فارسی . اسپرانتو در صدر لیست .

بریده ای از صفحه ی ۴۵۷ کتاب اطلاعات عمومی عنایت الله شکیباپور که در آن توضیح سه خطی درباره ی زبان اسپرانتو دیده می شود . زمان اف = زامنهوف .

بریده ای از صفحه ی ۸۱ کتاب اطلاعات عمومی عنایت الله شکیباپور که در آن از اسپرانتو به عنوان یکی از واژه های داخل شده در زبان فارسی ، نام برده شده است .

کتاب اطلاعات عمومی یا دایره المعارف اجتماعی . عنایت الله شکیباپور . ۱۳۴۷ . 📚 ص ۴۵۷ . توضیح سه خطی درباره ی زبان اسپرانتو در بخش زبان و خط .

 

کتاب اطلاعات عمومی یا دایره المعارف اجتماعی . عنایت الله شکیباپور . ۱۳۴۷ . 📚 پشت جلد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 4 =