کتاب‌شناسی اسپرانتو

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۸

مجله ی جوانان امروز

ش  ۷۷۴

دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰

حاوی :

 ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۸

۲ . ترجمه‌ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی Monato

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳  آذر ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰ روی جلد

 

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳  آذر ۱۳۶۰ ص ۲ . فهرست

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰ ص ۲ . فهرست

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳  آذر ۱۳۶۰ ص ۱۸ . دانش روز ترجمه ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی Monato روش جدید برای تشخیص سرطان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰ ص ۱۸ . دانش روز ترجمه ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی Monato روش جدید برای تشخیص سرطان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳  آذر ۱۳۶۰ ص ۱۸ . دانش روز ترجمه ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی Monato روش جدید برای تشخیص سرطان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰ ص ۱۸ . دانش روز ترجمه ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی Monato روش جدید برای تشخیص سرطان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳  آذر ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۸ دومین قسمت از مجموعه ی پنج قسمتی ترجمه ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی خبری پیرامون چاپ مطلبی در نشریه ی خبر جنوب درباره ی زبان اسپرانتو

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۸ دومین قسمت از مجموعه ی پنج قسمتی ترجمه ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی خبری پیرامون چاپ مطلبی در نشریه ی خبر جنوب درباره ی زبان اسپرانتو

دومین قسمت از مجموعه ی پنج قسمتی ترجمه‌ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی

دومین قسمت از مجموعه ی پنج قسمتی ترجمه‌ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی

خبری در مورد نشریه ی خبر جنوب که در آن مقاله ای در مورد زبان اسپرانتو به چاپ رسیده است . ش ۴۷۵ یا ۴۲۵ ( شماره چندان واضح نیست ) شنبه : ۳۰ آبان ۱۳۶۰ ص : ۵ اسپرانتو را بیاموزید و با استعمار فرهنگی مبارزه کنید .

خبری در مورد نشریه ی خبر جنوب که در آن مقاله ای در مورد زبان اسپرانتو به چاپ رسیده است . ش ۴۷۵ یا ۴۲۵ ( شماره چندان واضح نیست ) شنبه : ۳۰ آبان ۱۳۶۰ ص : ۵ اسپرانتو را بیاموزید و با استعمار فرهنگی مبارزه کنید .

 

تصویر نشریه ی خبر جنوب که در آن مقاله ای در مورد زبان اسپرانتو به چاپ رسیده است . ش ۴۷۵ یا ۴۲۵ ( شماره چندان واضح نیست ) شنبه : ۳۰ آبان ۱۳۶۰ ص : ۵ اسپرانتو را بیاموزید و با استعمار فرهنگی مبارزه کنید .

تصویر نشریه ی خبر جنوب که در آن مقاله ای در مورد زبان اسپرانتو به چاپ رسیده است . ش ۴۷۵ یا ۴۲۵ ( شماره چندان واضح نیست ) شنبه : ۳۰ آبان ۱۳۶۰ ص : ۵ اسپرانتو را بیاموزید و با استعمار فرهنگی مبارزه کنید .

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳  آذر ۱۳۶۰ پشت جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۴ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰ پشت جلد

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × سه =