کتاب‌شناسی اسپرانتو

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۰

مجله ی جوانان امروز

ش ۷۷۶

دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰

حاوی :

 ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۰

۲ . ترجمه‌ی خانم فیروزه معطر از مجله ی Monato

 

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ ص ۲ . فهرست

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ ص ۲ . فهرست

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ ص ۱۶ . دانش روز ترجمه ی خانم فیروزه معطر از مجله ی Monato زیر عنوان چگونگی پیش بینی زلزله توسط حیوانات و گیاهان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ ص ۱۶ . دانش روز ترجمه ی خانم فیروزه معطر از مجله ی Monato زیر عنوان چگونگی پیش بینی زلزله توسط حیوانات و گیاهان

ترجمه ی خانم فیروزه معطر از مجله ی Monato ( سپتامبر ۱۹۸۱ . ص ۳۳ ) زیر عنوان چگونگی پیش بینی زلزله توسط حیوانات و گیاهان

ترجمه ی خانم فیروزه معطر از مجله ی Monato ( سپتامبر ۱۹۸۱ . ص ۳۳ ) زیر عنوان چگونگی پیش بینی زلزله توسط حیوانات و گیاهان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۰ چهارمین قسمت از مجموعه ی پنج قسمتی ترجمه‌ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی پاسخ به نامه ها خبری مبنی بر انتشار گزارش و خبر مدرسه ی اسپرانتو در مجله ی esperanto ( نشریه ی انجمن جهانی اسپرانتو یا UEA )

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۰ چهارمین قسمت از مجموعه ی پنج قسمتی ترجمه‌ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی پاسخ به نامه ها خبری مبنی بر انتشار گزارش و خبر مدرسه ی اسپرانتو در مجله ی esperanto ( نشریه ی انجمن جهانی اسپرانتو یا UEA )

خبری مبنی بر انتشار گزارش و خبر مدرسه ی اسپرانتو در مجله ی esperanto ( نشریه ی انجمن جهانی اسپرانتو یا UEA )

خبری مبنی بر انتشار گزارش و خبر مدرسه ی اسپرانتو در مجله ی esperanto ( نشریه ی انجمن جهانی اسپرانتو یا UEA )

پاسخ به نامه ها از جمله پاسخ به نامه ی آقای محمد زنده دل از رشت 🛎 احتمالا ایشان همان کسی است که کتاب شهر بسته را از زبان اسپرانتو به فارسی ترجمه و به توسط انتشارات عطایی منتشر نموده است . ( شاید . مطمئن نیستم )

پاسخ به نامه ها از جمله پاسخ به نامه ی آقای محمد زنده دل از رشت 🛎 احتمالا ایشان همان کسی است که کتاب شهر بسته را از زبان اسپرانتو به فارسی ترجمه و به توسط انتشارات عطایی منتشر نموده است . ( شاید . مطمئن نیستم )

چهارمین قسمت از مجموعه ی پنج قسمتی ترجمه‌ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی

چهارمین قسمت از مجموعه ی پنج قسمتی ترجمه‌ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ پشت جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۶ دوشنبه ۷ دی ۱۳۶۰ پشت جلد

مطبی در مجله ی Monato ( سپتامبر ۱۹۸۱ . ص ۳۳ ) درباره ی پیش بینی زلزله که خانم فیروزه معطر آن را به فارسی برگردانده و در صفحه ی دانش روز مجله ی جوانان امروز ( ش ۷۷۶ . هفتم دی ۱۳۶۰ ) به چاپ رسانده اند . اواخر ستون اول و اوایل ستون دوم

مطبی در مجله ی Monato ( سپتامبر ۱۹۸۱ . ص ۳۳ ) درباره ی پیش بینی زلزله که خانم فیروزه معطر آن را به فارسی برگردانده و در صفحه ی دانش روز مجله ی جوانان امروز ( ش ۷۷۶ . هفتم دی ۱۳۶۰ ) به چاپ رسانده اند . اواخر ستون اول و اوایل ستون دوم

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =