کتاب‌شناسی اسپرانتو

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱

مجله ی جوانان امروز

ش ۷۷۷

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰

حاوی :

 ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱

۲ . ترجمه‌ی آقای احمد رضا ممدوحی از مجله ی Kontakto

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ ص ۲ . فهرست

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ ص ۲ . فهرست

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ صفحات ۱۶ و ۱۷ . دانش روز ترجمه ی آقای احمد رضا ممدوحی از مجله ی Kontakto زیر عنوان : کامپیوتر دستگاهی بدون شعور و بسیار سریع

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ صفحات ۱۶ و ۱۷ . دانش روز ترجمه ی آقای احمد رضا ممدوحی از مجله ی Kontakto زیر عنوان : کامپیوتر دستگاهی بدون شعور و بسیار سریع

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ صفحات ۱۶ و ۱۷ . دانش روز ترجمه ی آقای احمد رضا ممدوحی از مجله ی Kontakto زیر عنوان : کامپیوتر دستگاهی بدون شعور و بسیار سریع

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ صفحات ۱۶ و ۱۷ . دانش روز ترجمه ی آقای احمد رضا ممدوحی از مجله ی Kontakto زیر عنوان : کامپیوتر دستگاهی بدون شعور و بسیار سریع

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱ پنجمین و آخرین قسمت از ترجمه ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی خبری در مورد اولین فضانورد اسپرانتودانان مجارستانی پاسخ به نامه ها

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۱ پنجمین و آخرین قسمت از ترجمه ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی خبری در مورد اولین فضانورد اسپرانتودانان مجارستانی پاسخ به نامه ها

اولین فضانورد مجارستانی ، اسپرانتودانان از آب درآمد . بارتولومئو‌ فارکاس Bartolomeo Farkas

اولین فضانورد مجارستانی ، اسپرانتودانان از آب درآمد . بارتولومئو‌ فارکاس Bartolomeo Farkas

پاسخ به نامه ها

پاسخ به نامه ها

پنجمین و آخرین قسمت از ترجمه ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی

پنجمین و آخرین قسمت از ترجمه ی آیاتی از قرآن به زبان اسپرانتو به توسط آقای حسینعلی رییس شقاقی

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ پشت جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۷ دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۰ پشت جلد

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + شانزده =