کتاب‌شناسی اسپرانتو

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۴

مجله ی جوانان امروز
ش ۷۸۰
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰

حاوی :

۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۴

🛎 فاقد فهرست مطالب

 

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۴ در این قسمت ، سخنان ده تن از نام آوران جهان درباره‌ی زبان اسپرانتو نقل شده است .

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۴ در این قسمت ، سخنان ده تن از نام آوران جهان درباره‌ی زبان اسپرانتو نقل شده است .

دیدگاه آقای محمود صانعی پور ( استاندار اسپرانتودانان تهران در اوایل دهه‌ی شصت ) درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه آقای محمود صانعی پور ( استاندار اسپرانتودانان تهران در اوایل دهه‌ی شصت ) درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه راببندرانات تاگور درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه راببندرانات تاگور درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه پابلو نرودا درباره ی زبان اسپرانتو

دیدگاه پابلو نرودا درباره ی زبان اسپرانتو

دیدگاه گاندی درباره ی زبان اسپرانتو

دیدگاه گاندی درباره ی زبان اسپرانتو

دیدگاه هرمان هسه درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه هرمان هسه درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه گارسیا لورکا درباره ی زبان اسپرانتو

دیدگاه گارسیا لورکا درباره ی زبان اسپرانتو

دیدگاه تولستوی درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه تولستوی درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه مارشال تیتو درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه مارشال تیتو درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه رومن رولان درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه رومن رولان درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه ماکسیمم گورکی درباره‌ی زبان اسپرانتو

دیدگاه ماکسیمم گورکی درباره‌ی زبان اسپرانتو

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ پشت جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ پشت جلد

 

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ 🛎 مقاله ای نجومی در صفحه ی دانش روز مجله ی جوانان امروز به قلم جناب آقای سرفراز غزنی ، موسس و مدیر نخستین آموزشکده ی مکاتبه‌ای اخترشناسی ایران . اگر چه این مقاله ارتباطی به زبان اسپرانتو ندارد ، اما برای من خاطرات دورانی را زنده می کند که هم زمان ، هم دوره ی مکاتبه‌ای اخترشناسی را می گذراندم و هم دوره ی مکاتبه‌ای اسپرانتو را . اطلاعات بیشتر در تصاویر بعد ⬇️

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۰ دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۰ 🛎 مقاله ای نجومی در صفحه ی دانش روز مجله ی جوانان امروز به قلم جناب آقای سرفراز غزنی ، موسس و مدیر نخستین آموزشکده ی مکاتبه‌ای اخترشناسی ایران . اگر چه این مقاله ارتباطی به زبان اسپرانتو ندارد ، اما برای من خاطرات دورانی را زنده می کند که هم زمان ، هم دوره ی مکاتبه‌ای اخترشناسی را می گذراندم و هم دوره ی مکاتبه‌ای اسپرانتو را . اطلاعات بیشتر در تصاویر بعد ⬇️

خاطره : اولین مکاتبات من با نخستین آموزشکده ی اخترشناسی ایران ( آقای سرفراز غزنی ) و انتشارات عطایی در آخرین ماه های سال ۱۳۶۷ . در آن زمان که نوجوانی شانزده - هفده ساله بودم به نجوم و اسپرانتو علاقه مند و بلکه دلباخته شدم . از یک سو بخشی از وقت خود را با مطالعه ی جزوات دریافت شده از آموزشکده ی اخترشناسی می گذراندم و از دیگر سوی به مطالعه ی کتاب های آموزشی زبان اسپرانتو که از انتشارات عطایی دریافت کرده بودم ، مشغول . شب ها هم من بودم و پشت بام منزل و رصد اجرام آسمانی . شاید شیرین ترین خاطره و صحنه ای که باعث شده تا من بین اسپرانتو و اخترشناسی احساس پیوند نمایم مربوط به شب هایی است که در پشت بام همزمان با رصد ، به گوش دادن نوارهای کاست آموزش زبان اسپرانتو با واکمن باطری خور مشغول بودم . گوش دادن به اسپرانتو ، در پشت بام و در حال رصد ده ها زیبایی آسمانی ، لذت کمی نبود .

خاطره : اولین مکاتبات من با نخستین آموزشکده ی اخترشناسی ایران ( آقای سرفراز غزنی ) و انتشارات عطایی در آخرین ماه های سال ۱۳۶۷ . در آن زمان که نوجوانی شانزده – هفده ساله بودم به نجوم و اسپرانتو علاقه مند و بلکه دلباخته شدم . از یک سو بخشی از وقت خود را با مطالعه ی جزوات دریافت شده از آموزشکده ی اخترشناسی می گذراندم و از دیگر سوی به مطالعه ی کتاب های آموزشی زبان اسپرانتو که از انتشارات عطایی دریافت کرده بودم ، مشغول . شب ها هم من بودم و پشت بام منزل و رصد اجرام آسمانی . شاید شیرین ترین خاطره و صحنه ای که باعث شده تا من بین اسپرانتو و اخترشناسی احساس پیوند نمایم مربوط به شب هایی است که در پشت بام همزمان با رصد ، به گوش دادن نوارهای کاست آموزش زبان اسپرانتو با واکمن باطری خور مشغول بودم . گوش دادن به اسپرانتو ، در پشت بام و در حال رصد ده ها زیبایی آسمانی ، لذت کمی نبود .

شاید همین احساس نجومی - اسپرانتویی باعث شده تا من قاب عکس گواهینامه ی نجوم را مناسب ترین مکان برای نگهداری کارت های اسپرانتویی خود بدانم . احساسی شیرین از دوران شیرین نوجوانی .

شاید همین احساس نجومی – اسپرانتویی باعث شده تا من قاب عکس گواهینامه ی نجوم را مناسب ترین مکان برای نگهداری کارت های اسپرانتویی خود بدانم . احساسی شیرین از دوران شیرین نوجوانی .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =