کتاب‌شناسی اسپرانتو

مدرسه اسپرانتو

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ حاوی : ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴ ۲ . دو ترجمه از مجله ی موناتو به توسط سرکار خانم مینا پزشپور   ۰

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۹ دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳ ۲ . ترجمه ی خانم گیتی احمدنیا از مجله ی اسپراننو زبان انسان و فضا

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۲
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۲

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۲

 مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۸ دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۲ ۲ . راهنمایی برای تهیه ی کتاب های اسپرانتو     درصفحه ی ناشنوایان.

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۰

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۶ دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۶۰ حاوی :  مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۰ ویژه‌نامه ی دو صفحه ای رنگی پنجاهمین قسمت مدرسه ی اسپرانتو

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۲

 مجله ی جوانان امروز ش ۷۵۸ دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۶۰ حاوی : ۱. ترجمه ای از مجلات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز ۲. مدرسه ی اسپرانتو. درس ۴۲    

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۳۹

مجله ی جوانان امروز ش ۷۵۵ دوشنبه ۱۲ امرداد ۱۳۶۰ حاوی : ۱. دو ترجمه ی آقای ممدوحی از مجله ی موناتو در صفحه ی دانش روز ۲. تبلیغ هفته ی ۳۹ ۳. مدرسه ی اسپرانتو. درس ۳۹

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: