کتاب‌شناسی اسپرانتو

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۶

مجله ی جوانان امروز

ش ۷۸۳

دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰

🛎 فاقد فهرست مطالب

حاوی :

۱. مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۶

۲. ترجمه ی خانم آذر میر عابدینی از مجله ی Monato

 

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ ص ۴۴ . دانش روز ترجمه ی خانم آذر میر عابدینی از مجله ی Monato تعیین جنسیت نوزاد با بزاق دهان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ ص ۴۴ . دانش روز ترجمه ی خانم آذر میر عابدینی از مجله ی Monato تعیین جنسیت نوزاد با بزاق دهان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ ص ۴۴ . دانش روز ترجمه ی خانم آذر میر عابدینی از مجله ی Monato تعیین جنسیت نوزاد با بزاق دهان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ ص ۴۴ . دانش روز ترجمه ی خانم آذر میر عابدینی از مجله ی Monato تعیین جنسیت نوزاد با بزاق دهان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ ص ۵۱ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۶ پرفسور لینوس پاولینگ دوره ی سه جلدی کتاب شیمی به زبان اسپرانتو

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ ص ۵۱ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۶۶ پرفسور لینوس پاولینگ دوره ی سه جلدی کتاب شیمی به زبان اسپرانتو

دوره ی کامل سه جلدی دانش شیمی به زبان اسپرانتو

دوره ی کامل سه جلدی دانش شیمی به زبان اسپرانتو

عکس و زندگینامه ی پرفسور لینوس پاولینگ به نقل از کتاب درسی شیمی دوم دبیرستان در سال ۱۳۶۰

عکس و زندگینامه ی پرفسور لینوس پاولینگ به نقل از کتاب درسی شیمی دوم دبیرستان در سال ۱۳۶۰

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ پشت جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۳ دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ پشت جلد

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اصل مطلب و خبر مربوط به دوره ی سه جلدی دانش شیمی به زبان اسپرانتو منتشر شده در مجله ی Monato . ژانویه ۱۹۸۲ . ص ۲۶ 🛎 در ابتدای این خبر ، به جناب آقای دکتر صاحب الزمانی اشاره رفته است .

اصل مطلب و خبر مربوط به دوره ی سه جلدی دانش شیمی به زبان اسپرانتو منتشر شده در مجله ی Monato . ژانویه ۱۹۸۲ . ص ۲۶ 🛎 در ابتدای این خبر ، به جناب آقای دکتر صاحب الزمانی اشاره رفته است .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + 5 =