کتاب‌شناسی اسپرانتو

ایدز به زبان اسپرانتو در بولتن سازمان اسپرانتودانان جوان ایران

🌻 این مطلب هم زمان با امروز ، اول دسامبر ، روز جهانی ایدز ، منتشر می‌شود .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی پیام سبزاندیشان و ترجمه ی حکایتی از چهار مقاله به توسط دکتر حیدر رشیدی

       

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: