کتاب‌شناسی اسپرانتو

کتاب مرآت الوقایع مظفری و خبری به نقل از روزنامه ی هلال درباره ی زبان اسپرانتو

چند نکته درباره ی کتاب مرآت الوقایع مظفری :   ۱. زبان اسپرانتو توسط یک پزشک لهستانی به نام دکتر زامنهوف و به صورت فردی ساخته شده است نه توسط جمعی از دانشمندان انگلیسی .   ۲. قرار نبوده و…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا . ش ۲۰ . ذکر نامی از اسپرانتو در نقد کتاب شهر همچون چشم انداز

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب مسی به رنگ شفق . کلاس اسپرانتو در زندان اوین

  مختصری پیرامون آقای کاظم بجنوردی .   🌹 بنیانگذار و رهبر حزب ملل اسلامی در راستای مبارزه مسلحانه با رژیم پیشین   🌻زندانی سیاسی پیش از انقلاب که با عفو شاه از اعدام رهایی یافت .   📚 فراگیری…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عصر جدید . ش ۵۸ . اعلان کلاس آموزش رایگان زبان اسپرانتو توسط شادروان ابراهیم صدر

  عصر جدید ۵۸ ص ۸ . اعلان کلاس اس ابراهیم صدر

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عصر جدید . ش ۹۸ . کمک مالی اسپرانتودان ایرانی در واقعه ی آتش سوزی آمل

  عصر جدید ۹۸ ص ۵ . آتش سوزی و اسپرانتیست

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

روزنامه ی اقدام . ش ۷۲ . نود و نه سال پس از موافقت ایران با زبان اسپرانتو

  ۹۹ سال پیش در چنین روزی ، در پنجم شهریور ۱۳۰۱ خورشیدی ، روزنامه ی اقدام در شماره ی ۷۲ خود ، خبری مبنی بر موافقت ایران با زبان بین المللی اسپرانتو را منتشر نمود . ⬇️    …

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: