کتاب‌شناسی اسپرانتو

مجله ی دانشمند . ش ۲۸۷ . شهریور ۱۳۶۶ .اسپرانتو زبان مشترک جهانی / ممدوحی

Revuo Daneŝmand _ Sciencisto _ en la persa sep 1987

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی دانستنیها . ش ۳۹ . ۱۵ اسفند ۵۹ . گزارش چهار صفحه ای مزدک جمشیدی پیرامون زبان اسپرانتو

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 ۴۱ سال گذشت . امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ، دقیقاً برابر است با چهل و یکمین سال انتشار مقاله ای چهار صفحه ای و رنگی در سی و نهمین شماره از مجله ی دانستنیها به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۹…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند
مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند

مجله ی دانشمند .ش ۱۵۴ . امرداد ۱۳۵۵ . اسپرانتو ، زبانی که قرار بود جهانی شود اما نشد / د . آرماند

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب رجال وزارت امور خارجه / اسپرانتو دانی میرزا ابراهیم خان شعبانی

  نکته : 🌹در شماره ی ۵ مجله ی پیام سبزاندیشان در پنجمین قسمت از سلسله مقالات ۱۴ قسمتی تاریخ اسپرانتو ی ایران به قلم شیوای جناب آقای علی رضا دولتشاهی ، ابراهیم خان شعبانی معرفی و به همین کتاب…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: