کتاب‌شناسی اسپرانتو

گیتی احمدنیا

کتاب پدیده ی اسپرانتو . آولد/ممدوحی

نام کتاب : پدیده ی اسپرانتو نویسنده : اُلد ، ویلیام ( 2006 – 1924 ) اصل کتاب : La fenomeno Esperanto نویسنده و مترجم : ممدوحی . احمد رضا – متولد 1339 تاریخ انتشار : 1384 ( طبق صفحه…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
جوانان امروز . ش ۷۸۷ . ۲۴ اسفند ۶۰ . دو ترجمه از مطبوعات اسپرانتو
جوانان امروز . ش ۷۸۷ . ۲۴ اسفند ۶۰ . دو ترجمه از مطبوعات اسپرانتو

جوانان امروز . ش ۷۸۷ . ۲۴ اسفند ۶۰ . دو ترجمه از مطبوعات اسپرانتو

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ ( آخرین شماره ی سال ۱۳۶۰ ) دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ حاوی دو ترجمه از مطبوعات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز : ۱ . ترجمه ی آقا یا خانم هلوئیز آزادگان  ۲ ترجمه…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۷

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۳ دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۷ ۲ . ترجمه‌ی ی خانم گیتی احمدنیا از مجله ی ؟ ( احتمالا موناتو )  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۶
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۶

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۶

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۲ دوشنبه ۹ آذر ۱۳۶۰   حاوی :   ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۶   ۲ . ترجمه‌ی ی خانم گیتی احمدنیا از مجله ی موناتو  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳
مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۹ دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۳ ۲ . ترجمه ی خانم گیتی احمدنیا از مجله ی اسپراننو زبان انسان و فضا

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۷

مجله ی جوانان امروز ش ۷۶۳ دوشنبه ۶ مهر ۱۳۶۰ حاوی : ۱. ترجمه‌ی خانم گیتی احمدنیا از مطبوعات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز ۲ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۴۷  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مدرسه ی اسپرانتو- درس ۴
مدرسه ی اسپرانتو- درس ۴

مدرسه ی اسپرانتو- درس ۴

عنوان  مقاله :  مدرسه اسپرانتو – قسمت 4   نویسنده : رضا خیر خواه نام مجله  :  جوانان امروز شماره :  715 تاریخ انتشار  : 28 مهر  1359 صفحات :     2 صفحه ی فهرست –  18 تبلیغ و آگهی این قسمت…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: