کتاب‌شناسی اسپرانتو

جوانان امروز . ش ۷۸۷ . ۲۴ اسفند ۶۰ . دو ترجمه از مطبوعات اسپرانتو

مجله ی جوانان امروز

ش ۷۸۷ ( آخرین شماره ی سال ۱۳۶۰ )

دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰

حاوی دو ترجمه از مطبوعات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز :

۱ . ترجمه ی آقا یا خانم هلوئیز آزادگان 

۲ ترجمه ی خانم گیتی احمدنیا

 

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ صفحات ۳۲ و ۳۳ دو ترجمه از مطبوعات اسپرانتو به توسط خانم گیتی احمدنیا و فردی به نام هلوئیز آزادگان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ صفحات ۳۲ و ۳۳ دو ترجمه از مطبوعات اسپرانتو به توسط خانم گیتی احمدنیا و فردی به نام هلوئیز آزادگان

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ ص ۳۲ ترجمه‌ی آقا یا خانم هلوئیز آزادگان از مطبوعات اسپرانتو زیر عنوان ترن سریع السیر جدید

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ ص ۳۲ ترجمه‌ی آقا یا خانم هلوئیز آزادگان از مطبوعات اسپرانتو زیر عنوان ترن سریع السیر جدید

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ ص ۳۳ ترجمه‌ی خانم گیتی احمدنیا از مطبوعات اسپرانتو زیر عنوان حمایت از دارکوب برای مبارزه با حشرات مضر 🛎 هر چند ذکر نشده که این مطلب از چه زبانی ترجمه شده است ، اما با توجه به دیگر ترجمه های خانم گیتی احمدنیا ، حدس غالب آن است که این مطلب از زبان اسپرانتو و احتمالا از مجله ی Monato ترجمه شده باشد .

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ ص ۳۳ ترجمه‌ی خانم گیتی احمدنیا از مطبوعات اسپرانتو زیر عنوان حمایت از دارکوب برای مبارزه با حشرات مضر 🛎 هر چند ذکر نشده که این مطلب از چه زبانی ترجمه شده است ، اما با توجه به دیگر ترجمه های خانم گیتی احمدنیا ، حدس غالب آن است که این مطلب از زبان اسپرانتو و احتمالا از مجله ی Monato ترجمه شده باشد .

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ پشت جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۷ دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ پشت جلد

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 4 =