کتاب‌شناسی اسپرانتو

مجله ی پیام سبزاندیشان

مجله ی پیام سبزاندیشان و ترجمه ی حکایتی از چهار مقاله به توسط دکتر حیدر رشیدی

       

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

معرفی زندگی و شعر بیژن جلالی به زبان اسپرانتو در پنج صفحه

🌻 این مطلب هم زمان با امروز ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ، زادروز شادروان بیژن جلالی ، منتشر می گردد . 🌷 در شماره ی دوم همین مجله ی پیام سبزاندیشان ، مطلبی دیگر درباره‌ی بیژن جلالی منتشر شده است که…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مقاله ای درباره‌ی بیژن جلالی به زبان اسپرانتو

🌻 این مطلب هم زمان با امروز ، ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ، زادروز شادروان بیژن جلالی ، منتشر می گردد . 🌷در شماره ی ۱۲ همین مجله ی پیام سبزاندیشان ، مطلبی دیگر درباره‌ی بیژن جلالی منتشر شده که در…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مجله ی پیام سبزاندیشان . یادی از زلزله ی غرب ایران

  * این مطلب هم زمان با امروز  ۲۱ آبان ، سالروز زلزله ی مذکور منتشر می گردد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

شعر آی آدم ها ی نیما به زبان اسپرانتو

امروز ۲۱ آبان ، زادروز نیمایوشیج 📚 یکی از اشعار معروف نیما به نام آی آدم ها در شماره ی ۱۲ مجله ی کاغذی پیام سبزاندیشان به توسط جناب آقای مهندس حمزه شفیعی ترجمه و منتشر شده است .  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کوروش کبیر به زبان اسپرانتو
کوروش کبیر به زبان اسپرانتو

کوروش کبیر به زبان اسپرانتو

امروز هفتم آبان برابر است با روز « کورش بزرگ » . فرصت مناسبی است برای معرفی و عرضه ی مقاله ی خانم منیره فهمی پیرامون کورش که اصل آن را آقای قاسم اخته نگاشته اند و سرکار خانم منیره…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

منابعی چند درباره‌ی واغیناک

******************************************* ****************************************** در کتاب دایره‌المعارف اسپرانتو یا enciklopedio de Esperanto ، سه بار از واغیناک سرکیسیان نام برده شده است .   👇  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: