کتاب‌شناسی اسپرانتو

سازمان اسپرانتودانان جوان ایران

آقای حمیدرضا بابادی عکاشه ، اسپرانتودانی که چونان زامنهوف در ۱۵ دسامبر متولد شد .

  امروز ۱۵ دسامبر یا ۲۴ آذر  برابر است با زادروز جناب آقای « حمید رضا بابادی عکاشه » درست همزمان با زادروز زامنهوف .   – فراگیری زبان اسپرانتو از اواخر سال ۲۰۱۸  – عضو کمیته ی irejo یا سازمان…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

Mahometo یا Mohammad . نامه به مجله ی Kontakto

خاطره ای از اینجانب علی اصغر کوثری :   نامه به مجله ی Kontakto ۲۴سال قبل به لطف IREJO یا همان سازمان اسپرانتو دانان جوان ایران ، به چمع خوانندگان مجله ی Kontakto پیوستم . در مجله ی Kontakto شماره…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
بولتن اسپرانتودانان جوان ایران – جملاتی از امام خمینی
بولتن اسپرانتودانان جوان ایران – جملاتی از امام خمینی

بولتن اسپرانتودانان جوان ایران – جملاتی از امام خمینی

نام مقاله: کلماتی قصار از امام خمینی Maksimoj de Imamo Khomejni نام مجله: بولتن اسپرانتودانان جوان ایران IREJO-Bulteno نویسنده: عبدا… حکیم‌نژاد شماره: ۱۳ تاریخ انتشار: بهمن و اسفند ۱۳۷۴ تعداد کل صفحات: ۱۶ صفحات این مقاله: ۹ زبان: اسپرانتو و…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
بولتن اسپرانتودانان جوان ایران امام خمینی، نوری در ظلمت
بولتن اسپرانتودانان جوان ایران امام خمینی، نوری در ظلمت

بولتن اسپرانتودانان جوان ایران امام خمینی، نوری در ظلمت

نام مقاله: امام خمینی، نوری در ظلمت Imamo Khomejni، Lumo en Obskureco نام مجله: بولتن اسپرانتودانان جوان ایران IREJO-Bulteno نویسنده: علی اصغر کوثری (نام نویسنده از قلم افتاد بنابراین در شمارهٔ بعدی یعنی شمارهٔ دهم آورده شده است) شماره: ۹…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: