کتاب‌شناسی اسپرانتو

رضا جمشیدی

جوانان امروز .ش ۷۸۵ .دهم اسفند ۶۰ . ترجمه آقای رضا جمشیدی از مطبوعات اسپرانتو

مجله ی جوانان امروز ش ۷۸۵ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۶۰ حاوی ترجمه ی آقای رضا جمشیدی از مطبوعات اسپرانتو در صفحه ی دانش روز چگونه ناشنوایان می توانند از تلفن استفاده کنند .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۹

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۵ دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۹ ۲ . ترجمه‌ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی El Popola Ĉinio

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۸

مجله ی جوانان امروز ش  ۷۷۴ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۰ حاوی :  ۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۸ ۲ . ترجمه‌ی آقای رضا جمشیدی از مجله ی Monato    

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: