کتاب‌شناسی اسپرانتو

بدیع الله صمیمی

کتاب خردنامه ی زامنهوف / پروین ثروتیان

  🍒 این چند صفحه به عنوان نمونه و جهت آشنایی کلی با این کتاب ارائه گردید و به جهت رعایت حقوق پدیدآورندگان ، عرضه ی تمام صفحات مقدور نیست . 🌹 این کتاب را پیش تر اسکن نموده ام…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب فرهنگ فارسی به اسپرانتو . بدیع صمیمی

نکته : 🔔 فرهنگ فارسی به اسپرانتو شادروان بدیع صمیمی دارای نزدیک به ۷۵۰ صفحه می باشد . بدیهی است که ارائه ی تک تک این صفحات در این جا اگر چه مقدور است و شدنی اما مشکل و وقت…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب فرهنگ اسپرانتو _ فارسی . بدیع صمیمی . چاپ دوم

  نکته : 🔔 فرهنگ اسپرانتو به فارسی شادروان بدیع صمیمی دارای نزدیک به ۷۵۰ صفحه می باشد . بدیهی است که ارائه ی تک تک این صفحات در این جا اگر چه مقدور است و شدنی اما مشکل و…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب فرهنگ اسپرانتو _ فارسی . بدیع صمیمی . چاپ اول . ۱۳۶۲

    نکته :  🔔   بدیهی است که ارائه ی تک تک این صفحات در این جا اگر چه مقدور است و شدنی اما مشکل و وقت گیر .  بنابراین به همین چند صفحه به عنوان نمونه ، بسنده…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

بدیع الله صمیمی ، فرهنگ نویس اسپرانتو

امروز دوم دی ماه برابر است با زادروز شادروان بدیع الله صمیمی . 🌼 نماینده ی تخصصی انجمن جهانی اسپرانتو UEA در ایران در موضوع کتابداری 🌼 از بنیانگذاران یکی از انجمن های تخصصی اسپرانتو ( پیرامون یکی از آیین…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: