کتاب‌شناسی اسپرانتو

امبرتو اکو

مجله ی کتاب ماه ادبیات و فلسفه / اسپرانتو می تواند پیوندگاه زبان ها باشد .

  منبع  : وب سایت مجلات نور   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

روزنامه ی شاپرک. ۶ بار ذکر نام اسپرانتو در مقاله ای پیرامون امبرتو اکو

🌷 توضیح : مصاحبه ی این دو اسپرانتودان با امبرتو اکو در مجله ی  « کتاب ماه ادبیات و فلسفه » به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است که در نوشتار بعد معرفی و عرضه خواهد شد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

روزنامه ی اعتماد . ۵ بار ذکر نام اسپرانتو در مقاله‌ای پیرامون امبرتو اکو

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻   این مقاله ی روزنامه ی اعتماد پیرامون امبرتو اکو ، در هفدهمین شماره ی مجله ی پیام سبزاندیشان ( سری فقط الکترونیکی ) نیز باز نشر گردیده است .  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

امبرتو اکو و زبان اسپرانتو

امروز پنجم ژانویه برابر است با زادروز امبرتو اکو ، اسپرانتودان ایتالیایی .   🔔 در مورد امبرتو اکو و اسپرانتودان بودن او ، در برخی از نشریات فارسی زبان مانند پیام سبزاندیشان ، کتاب هفته ، بخارا ، اعتماد…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: