کتاب‌شناسی اسپرانتو

مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴

مجله ی جوانان امروز

ش ۷۷۰

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰

حاوی :

۱ . مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴

۲ . دو ترجمه از مجله ی موناتو به توسط سرکار خانم مینا پزشپور

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ روی جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۲ . فهرست

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۲ . فهرست

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۱۶ . دانش روز ترجمه‌ی دو مطلب از مجله ی موناتو به توسط سرکار خانم مینا پزشپور

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۱۶ . دانش روز ترجمه‌ی دو مطلب از مجله ی موناتو به توسط سرکار خانم مینا پزشپور

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۱۶ . دانش روز ترجمه‌ی دو مطلب از مجله ی موناتو به توسط سرکار خانم مینا پزشپور

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۱۶ . دانش روز ترجمه‌ی دو مطلب از مجله ی موناتو به توسط سرکار خانم مینا پزشپور

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۱۸ . الکترونیک در کارگاه مطلبی از آقای احمد رضا ممدوحی که معلوم نیست آیا از اسپرانتو ترجمه شده یا از منابعی دیگر ؟

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۱۸ . الکترونیک در کارگاه مطلبی از آقای احمد رضا ممدوحی که معلوم نیست آیا از اسپرانتو ترجمه شده یا از منابعی دیگر ؟

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴ اولین قسمت از مصاحبه ی سه قسمتی با آقای صانعی پور استاندار اسپرانتودانان تهران

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ ص ۵۹ مدرسه ی اسپرانتو . درس ۵۴ اولین قسمت از مصاحبه ی سه قسمتی با آقای صانعی پور استاندار اسپرانتودانان تهران

صانعی پور ، استاندار تهران در اوایل دهه‌ی ۶۰ ایشان بعد از فارسی و عربی ، اسپرانتو را زبان سوم می داند.

صانعی پور ، استاندار تهران در اوایل دهه‌ی ۶۰ ایشان بعد از فارسی و عربی ، اسپرانتو را زبان سوم می داند.

 

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ پشت جلد

مجله ی جوانان امروز ش ۷۷۰ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰ پشت جلد

مجله ی Monato سپتامبر ۱۹۸۱ ص ۶ دو مطلب ( ساعت خورشیدی +  سرطان ) از این صفحه به توسط خانم مینا پزشپور به فارسی ترجمه و در صفحه ی دانش روز مجله ی جوانان ( ش ۷۷۰ . ۲۵ آبان ۱۳۶۰ . ص ۱۶ ) امروز به چاپ رسیده است .

مجله ی Monato سپتامبر ۱۹۸۱ ص ۶ دو مطلب ( ساعت خورشیدی + سرطان ) از این صفحه به توسط خانم مینا پزشپور به فارسی ترجمه و در صفحه ی دانش روز مجله ی جوانان ( ش ۷۷۰ . ۲۵ آبان ۱۳۶۰ . ص ۱۶ ) امروز به چاپ رسیده است .

۰

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =