کتاب‌شناسی اسپرانتو

کتاب زبان ایران فارسی یا عربی ؟

کتاب چهار چهره و باز نشر بخش اسپراننو شمول کتاب زبان ایران اثر ذبیح بهروز

🌻 این مطلب هم زمان با امروز ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ، سالروز درگذشت شادروان دکتر ذبیح بهروز منتشر می شود .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب زبان دوم و باز نشر و معرفی بخش اسپراننو شمول کتاب زبان ایران اثر ذبیح بهروز

🌷 این مطلب هم زمان با ۲۱ آذر ، سالروز درگذشت شادروان ذبیح بهروز منتشر می شود .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب اسفندیاری دیگر و باز نشر دیدگاه ذبیح بهروز درباره‌ی زبان اسپرانتو به نقل از کتاب زبان ایران

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

ذبیح بهروز و ذکر نام اسپرانتو در کتاب زبان ایران

امروز ۲۱ آذر برابر است با سالروز درگذشت شادروان ذبیح بهروز. 🔔 ایشان در یکی از کتابهای خود به نام ” زبان ایران ، فارسی یا عربی ” ضمن نام بردن از زبان اسپرانتو به عنوان راه حل دشواری زبان…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: