کتاب‌شناسی اسپرانتو

واغیناک سرکیسیان

واغیناک سرکیسیان

  امروز ۳۰ نوامبر  ، برابر است با سالروز درگذشت شادروان واغیناک سرکیسیان 🍎 ایشان از جمله اسپرانتودانان پیشتاز ایران است . وی در نشریه ی ارمنی زبان قره داغ چاپ تبریز مقالاتی درباره‌ی زبان اسپرانتو منتشر نموده اند .…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

منابعی چند درباره‌ی واغیناک

******************************************* ****************************************** در کتاب دایره‌المعارف اسپرانتو یا enciklopedio de Esperanto ، سه بار از واغیناک سرکیسیان نام برده شده است .   👇  

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: