کتاب‌شناسی اسپرانتو

زبان فارسی اسپرانتوی زبانهاست

مجله ی ارمغان . آذر ۱۳۳۸ . برقعی : زبان فارسی اسپرانتوی زبانهاست

  منبع : وب سایت مجلات نور   🍒 این مطلب هم زمان با امروز ۲۳ دی ماه برابر با زادروز شادروان آیت الله علی اکبر برقعی قمی منتشر می گردد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب راهنمای دانشوران/ برقعی : زبان فارسی اسپرانتوی زبانهاست .

  این مطلب همزمان با ۲۳ دی  و در زادروز شادروان آیت الله علی اکبر برقعی قمی منتشر می گردد

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب سخنوران نامی معاصر ایران. جلد پنجم . برقعی : زبان فارسی اسپرانتوی زبانهاست .

🌷 این مطلب همزمان با ۲۳ دی  و در زادروز شادروان آیت الله علی اکبر برقعی قمی منتشر می گردد .

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کتاب تربت پاکان قم / برقعی: زبان فارسی اسپرانتوی زبانهاست .

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻   امر۵ ۲۳ دی ماه برابر است بازاد روز شادروان ایت الله علی اکبر برقعی قمی . جالب است بدانیم که ایشان چنین جمله ای دارند : « زبان فارسی اسپرانتوی زبانهاست » . این مطلب در منابع زیر…

*** این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: